Neyrografika bilan uzoq shug’ullangan inson…

Neyrografika bilan uzoq shug’ullangan inson…

  • Vaziyatlarni tan olish;
  • Ichki ziddiyatlarni yumshatish;
  • Ichki uyg’unlikni topish;
  • Muammoga yuqoridan qarash;
  • O’ziga haqqoniy munosabatda bo’lish ko’nikmalarini shakllantiradi.

Psixolog bilan bog’lanish

Sizni qiynayotgan ruhiy muammolardan butunlay xalos bo’ling.